Get Adobe Flash player

Veicam iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu, t. sk. iekšējā un ārējā ugunsdzēsība! Izstrādājam arī lietus ūdeņu un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI), sūkņu staciju, kā ārī ūdens sagatavošanas staciju (atdzelžotavu) un artēzisko urbumu tehniskos projektus! Nepieciešamības gadījumā sagatavojam arī būvniecības tāmes!